0212 243 40 76 Kurumsal Çözüm Ortağınız

KABLO KONUSUNDAKİ TERİMLER ve AÇIKLAMALARI

Kablo : Elektrik enerjisini yahutta bir elektriksel işareti bir yerden başka bir yere nakleden tek veya çok damardan oluşmuş bir vasıtadır.

Damar : Elektriksel iletken kısım ve bunu çevreleyen yalıtkan kılıftan ibarettir.

İletken : Elektrik akımını taşıyan bir tel veya tel demetidir.

Kılıf : Elektriksel yalıtma, mekanik veya kimyasal etkilerden koruma gayesiyle kullanılan muhafazadır.

Yalıtkan Kılıf : Çıplak İletkeni elektriksel olarak yalıtan ilk kılıftır.

Ortak Kılıf :Çok damarlı kablolarda damarları kaplayan kılıftır.

Dış Kılıf: Mekaniksel ve kimyasal etkilere karşı koruyan kılıftır.

Siper : Kabloların haberleşme tesislerine etkisini azaltmak veya önlemek için kullanılan iletken veya yarı iletken kılıftır.

Konsantrik İletken: Yalıtkan kılıf veya ortak kılıf üzerine konan bakır tellerden yapılmış sarıdır. Nötr iletken olarak vazife görebildiği gibi emniyette sağlar.

Anma (nominal) değerler: Kablonun işletme özellikleri (anma kesidi, anma gerilimi ... v.s.)ini belirten değerlerdir. Bunlar muayene ve deneylere esas alınırlar.